I SA/Po 637/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący/
Maria Skwierzyńska /sprawozdawca/
Sylwia Zapalska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Sylwia Zapalska NSA Maria Skwierzyńska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę /-/M. Skwierzyńska /-/K. Pawlicki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie wyroku