I SA/Po 643/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Karol Pawlicki /przewodniczący/
Maria Skwierzyńska
Sylwia Zapalska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Karol Pawlicki Sędziowie NSA Sylwia Zapalska (spr.) NSA Maria Skwierzyńska Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2009 r. sprawy ze skargi J.D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] r., nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2003r oraz wysokości straty poniesionej w 2003r z pozarolniczej działalności gospodarczej oddala skargę /-/M. Skwierzyńska /-/K. Pawlicki /-/S. Zapalska

Uzasadnienie wyroku