I SA/Po 782/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Małecki /przewodniczący/
Maria Skwierzyńska /sprawozdawca/
Sylwia Zapalska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Małecki Sędziowie Sędzia NSA Sylwia Zapalska Sędzia NSA Maria Skwierzyńska (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Kamila Kozłowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 listopada 2009r. sprawy ze skargi B. i B. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […]r. […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […]r. w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2001r. oddala skargę /-/M. Skwierzyńska /-/J. Małecki /-/S Zapalska

Uzasadnienie wyroku