IV SA/Wr 143/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2010-03-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Henryk Ożóg /przewodniczący/Lidia SerwiniowskaWanda Wiatkowska-Ilków /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Henryk Ożóg, Sędziowie Sędzia WSA Lidia Serwiniowska, Sędzia WSA Wanda Wiatkowska-Ilków (spr.), Protokolant Agnieszka Figura, po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 17 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi S. D. na decyzję Wojewody D. z dnia […] nr [ …] w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku