II SA/Bd 491/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-15
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Klotz
Grzegorz Saniewski
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski Sędzia WSA Anna Klotz Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi P. Związku Działkowców Okręgowego Zarządu T. na decyzję Wojewoda K. z dnia [..] nr […] w przedmiocie zameldowania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku