III SA/Gd 304/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6197 Służba Celna
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-06-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Orłowska /sprawozdawca/
Jacek Hyla /przewodniczący/
Marek Gorski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla, Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia NSA Anna Orłowska (spr.), Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bożeny Kiecol sprawy ze skargi S. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej […] z dnia 18 października 2007 r., nr […] w przedmiocie zwolnienia ze służby celnej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku