III SA/Kr 677/09 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6111 Podatek akcyzowy
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Odmówiono zawieszenia postępowania
Sędziowie:
Halina Jakubiec /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący : Sędzia WSA Halina Jakubiec po rozpoznaniu w dniu 22 czerwca 2010r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Syndyka Masy Upadłości A Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej o zawieszenie postępowania sądowoadministarcyjnego w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości A Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia 6 maja 2009r. Nr […] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc czerwiec 2003r. p o s t a n a w i a odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministarcyjnego.

Uzasadnienie wyroku