III SA/Gd 371/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-08-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Orłowska
Jacek Hyla /przewodniczący sprawozdawca/
Marek Gorski

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski, Sędzia NSA Anna Orłowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. przy udziale Prokuratora Prokuratury Apelacyjnej Bożeny Kiecol sprawy ze skargi H. W. na decyzję Wojewody […] z dnia 29 maja 2009 r., nr […] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku