III SA/Gd 459/09 – Wyrok WSA w Gdańsku


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-10-07
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Orłowska
Jacek Hyla /przewodniczący/
Marek Gorski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jacek Hyla, Sędziowie Sędzia NSA Marek Gorski (spr.), Sędzia NSA Anna Orłowska, Protokolant Starszy Sekretarz Sądowy Hanna Tarnawska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi "A" Spółki Akcyjnej z siedzibą w G. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego […] z dnia 10 sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku