IV SAB/Gl 63/09 – Postanowienie WSA w Gliwicach


Sygnatura:
648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego
Hasła tematyczne:
Umorzenie postępowania
Skarżony organ:
Naczelnik Urzędu Skarbowego
Data:
2009-10-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach
Treść wyniku:
Umorzono postępowanie sądowe
Sędziowie:
Beata Kalaga-Gajewska
Szczepan Prax /przewodniczący sprawozdawca/
Tadeusz Michalik

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w składzie następującym : Przewodniczący Sędzia NSA Szczepan Prax (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Beata Kalaga-Gajewska Sędzia NSA Tadeusz Michalik Protokolant st. sekr. sąd. Alicja Sadowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M.S. na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. w przedmiocie informacji publicznej postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Naczelnika Urzędu Skarbowego w B. na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku