II SA/Go 362/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6041 Profilaktyka  i   rozwiązywanie  problemów alkoholowych, ustalanie liczby punktów sprzedaży,  zasad  usytuowania miejsc
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanie
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-05-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jacek Jaśkiewicz /przewodniczący/Joanna BrzezińskaMichał Ruszyński /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jacek Jaśkiewicz Sędziowie Sędzia WSA Joanna Brzezińska Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Protokolant referent Adam Janas po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi B.M. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r., nr […] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku