I SA/Lu 412/09 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-07-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Uchylono zaskarżony akt
Sędziowie:
Anna Kwiatek /przewodniczący/
Krystyna Czajecka-Szpringer
Wiesława Achrymowicz /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Anna Kwiatek, Sędziowie WSA Wiesława Achrymowicz (sprawozdawca), Krystyna Czajecka-Szpringer, Protokolant Referent stażysta Julita Urbaś, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi T. R. na interpretację indywidualną Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku od towarów i usług I. uchyla zaskarżony akt; II. zasądza od Ministra Finansów – Dyrektora Izby Skarbowej na rzecz T. R. kwotę […] tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie wyroku