III SA/Kr 162/10 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-03-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Bożenna BlitekGrażyna Danielec /przewodniczący/Halina Jakubiec /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Grażyna Danielec Sędziowie WSA Halina Jakubiec (spr.) WSA Bożenna Blitek Protokolant Monika Wójcik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi K. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 8 stycznia 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka skargę oddala

Uzasadnienie wyroku