II SA/Po 77/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane: II OZ 627/09
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-01-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Danuta Rzyminiak-Owczarczak /sprawozdawca/
Elwira Brychcy
Jolanta Szaniecka /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jolanta Szaniecka Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak – Owczarczak(spr.) Sędzia WSA Elwira Brychcy Protokolant Starszy sekretarz sądowy Monika Pancewicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. D. i A. S. działających w ramach spółki "A" s. c. z siedzibą w P. na decyzję Wojewody z dnia (…) Nr (…) w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych oddala skargę. /-/ D. Rzyminiak-Owczarczak /-/J. Szaniecka /-/ E. Brychcy

Uzasadnienie wyroku