II SA/Po 182/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6320 Zasiłki celowe i okresowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-03-04
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Uchylono decyzję I i II instancji
Sędziowie:
Danuta Rzyminiak-Owczarczak
Elwira Brychcy
Wiesława Batorowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Batorowicz (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędzia WSA Elwira Brychcy Protokolant st.sekr.sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04 listopada 2009r. sprawy ze skargi I. J. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (…) nr (…) w przedmiocie zasiłku celowego; uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta i Gminy W. z dnia (…) Nr (…). /-/ D.Rzyminiak-Owczarczak /-/ W.Batorowicz /-/ E.Brychcy

Uzasadnienie wyroku