I SA/Kr 249/10 – Wyrok WSA w Krakowie


Sygnatura:
6112 Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowane formy opodatkowania
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2010-02-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
oddalono skargę
Sędziowie:
Paweł Dąbek /przewodniczący sprawozdawca/Stanisław GrzeszekUrszula Zięba

Sentencja

Sygn. akt I SA/Kr 249/10 | | W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 8 lipca 2010r., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie, w składzie następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Paweł Dąbek (spr.), Sędziowie: WSA Stanisław Grzeszek, WSA Urszula Zięba, Protokolant: Bożena Piątek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 lipca 2010r., sprawy ze skargi G. H., na indywidualną interpretację Ministra Finansów, z dnia 22 października 2009r. nr […], w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych, – skargę oddala –

Uzasadnienie wyroku