I SA/Po 815/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Finansów
Data:
2009-09-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Małecki /sprawozdawca/
Małgorzata Bejgerowska /przewodniczący/
Włodzimierz Zygmont

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie NSA Jerzy Małecki /spr./ NSA Włodzimierz Zygmont Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi J. S. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia […] nr […] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę /-/ W.Zygmont /-/ M.Bejgerowska /-/ J.Małecki

Uzasadnienie wyroku