I SA/Po 839/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Włodzimierz Zygmont /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont /spr./ Sędziowie WSA Katarzyna Wolna-Kubicka WSA Katarzyna Nikodem Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 6 listopada 2009r. sprawy ze skargi E. M. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za miesiąc czerwiec 2000r. na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych oddala skargę /-/ K.Nikodem /-/ W.Zygmont /-/ K.Wolna-Kubicka

Uzasadnienie wyroku