I SA/Po 858/09 – Wyrok WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6113 Podatek dochodowy od osób prawnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-10-02
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jerzy Małecki
Małgorzata Bejgerowska /przewodniczący/
Włodzimierz Zygmont /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Bejgerowska Sędziowie NSA Jerzy Małecki NSA Włodzimierz Zygmont /spr./ Protokolant st. sekr. sąd. Laura Szukała po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 listopada 2009r. sprawy ze skargi D. S.A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie pozostawienia bez rozpatrzenia zażalenia na postanowienie w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób prawnych za m-c luty 2009r. oddala skargę /-/ W.Zygmont /-/ M.Bejgerowska /-/ J.Małecki

Uzasadnienie wyroku