I SA/Kr 184/08 – Postanowienie WSA w Krakowie


Sygnatura:
6118 Egzekucja świadczeń pieniężnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2008-02-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Beata Cieloch /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w składzie następującym: Przewodniczący – Sędzia WSA Beata Cieloch po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lipca 2010 r. sprawy ze skargi "P." Sp. z o.o. w K. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 3 grudnia 2007 r. Nr[…] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie wyroku