I SA/Sz 683/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-08
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Zofia Przegalińska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Marian Jaździński Sędziowie Sędzia WSA Kazimierz Maczewski Sędzia NSA Zofia Przegalińska (spr.) Protokolant Beata Radomska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 listopada 2009 r. sprawy ze skargi P. A. i O. "F." Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie określenia w podatku od towarów i usług za styczeń, luty, marzec, kwiecień 2006 r. nadwyżki podatku naliczonego nad należnym oraz określenie za maj i lipiec 2006 r. zobowiązania podatkowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku