II SO/Op 3/09 – Postanowienie WSA w Opolu


Sygnatura:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 644 oraz od 646-652
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-07-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Odmówiono przyznania prawa pomocy
Sędziowie:
Ewa Janowska /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Janowska po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2009r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. B. na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na uchwałę rady powiatu sygn. akt SAB/Gl 12/05 na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie wyroku