II SA/Bd 834/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6200 Choroby zawodowe
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Inspektor Sanitarny
Data:
2009-09-16
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Klotz /sprawozdawca/
Grzegorz Saniewski
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski Sędzia WSA Anna Klotz (spr.) Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi K. C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia […] nr […] w przedmiocie choroby zawodowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku