II SA/Bd 847/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6191 Żołnierze zawodowi
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dowódca Jednostki Wojskowej
Data:
2009-09-21
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Klotz
Grzegorz Saniewski
Jerzy Bortkiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Jerzy Bortkiewicz (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski Sędzia WSA Anna Klotz Protokolant Katarzyna Korycka po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi Z. K. na decyzję Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego w B. z dnia […] nr […] w przedmiocie dodatku za rozłąkę oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku