III SA/Łd 372/09 – Wyrok WSA w Łodzi


Sygnatura:
6309 Inne o symbolu podstawowym 630
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-07-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Krzysztof Szczygielski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Dnia 18 listopada 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi – Wydział III w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Janusz Nowacki Sędziowie Sędzia NSA Irena Krzemieniewska Sędzia WSA Krzysztof Szczygielski (spr.) Protokolant asystent sędziego Anna Łuczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2009 roku sprawy ze skargi W.W. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. z dnia […] roku nr […] w przedmiocie czynności kontrolnych w czasie kontroli celnej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku