I SA/Lu 300/10 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2010-03-24
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna KwiatekIrena Szarewicz-IwaniukWiesława Achrymowicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wiesława Achrymowicz (sprawozdawca), Sędziowie NSA Anna Kwiatek,, NSA Irena Szarewicz-Iwaniuk, Protokolant Stażysta Paulina Zając, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 września 2010 r. sprawy ze skargi G. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowań dotyczących stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., oraz w podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2004 r. a także za styczeń – grudzień 2005r. -oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku