II OSK 1684/08 – Wyrok NSA


Sygnatura:
6010 Pozwolenie na budowę, użytkowanie obiektu lub jego części,  wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu, prz
Sygn. powiązane: II SA/Gl 912/07
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2008-10-27
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Oddalono skargę kasacyjną
Sędziowie:
Joanna Banasiewicz /przewodniczący/
Wiesław Kisiel /sprawozdawca/
Wiesław Morys

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędziowie Sędzia NSA Wiesław Kisiel (spr.) Sędzia del. NSA Wiesław Morys Protokolant Renata Sapieha po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej […] w G. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 30 czerwca 2008 r. sygn. akt II SA/Gl 912/07 w sprawie ze skargi Z. N. na decyzję Wojewody Śląskiego z dnia […] sierpnia 2007 r. nr […] w przedmiocie pozwolenia na budowę 1) prostuje w zaskarżonym wyroku pisownię nazwiska skarżącego z "N." na "N.", 2) oddala skargę kasacyjną.

Uzasadnienie wyroku