II OW 51/09 – Postanowienie NSA


Sygnatura:
6163 Gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa
643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-04
Sąd:
Naczelny Sąd Administracyjny
Treść wyniku:
Wskazano organ właściwy do rozpoznania sprawy
Sędziowie:
Joanna Banasiewicz /przewodniczący/
Wiesław Kisiel /sprawozdawca/
Wiesław Morys

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący: Sędzia NSA Joanna Banasiewicz Sędziowie Sędzia NSA Wiesław Kisiel (spr.) Sędzia del. NSA Wiesław Morys Protokolant Renata Sapieha po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi a Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie w sprawie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia zażalenia Iwony Solarskiej na postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego o zawieszeniu postępowania w przedmiocie uwłaszczenia posiadacza nieruchomości postanawia: wskazać Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie jako organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia I. S..

Uzasadnienie wyroku