I SA/Ol 164/09 – Postanowienie WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6300 Weryfikacja zgłoszeń celnych co do wartości celnej towaru, pochodzenia, klasyfikacji taryfowej; wymiar należności celny
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:
Zawieszenie/podjęcie postępowania
Skarżony organ:
Dyrektor Izby Celnej
Data:
2009-03-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Wojciech Czajkowski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Wojciech Czajkowski po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A w B. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia "[…]" Nr "[…]" w przedmiocie określenia kwoty długu celnego oraz kwoty podatku od towarów i usług postanawia podjąć zawieszone postępowanie w sprawie.

Uzasadnienie wyroku