II SA/Rz 424/09 – Wyrok WSA w Rzeszowie


Sygnatura:
6192 Funkcjonariusze Policji
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Komendant Policji
Data:
2009-05-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Jolanta Ewa Wojtyna
Magdalena Józefczyk. /przewodniczący sprawozdawca/
Ryszard Bryk

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie następującym: Przewodniczący WSA Magdalena Józefczyk /spr./ Sędziowie NSA Ryszard Bryk WSA Jolanta Ewa Wojtyna Protokolant Anna Zięba po rozpoznaniu w Wydziale II Ogólnoadministracyjnym na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi S. G. na orzeczenie Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia […] marca 2009 r., Nr […] w przedmiocie kary dyscyplinarnej -skargę oddala-

Uzasadnienie wyroku