I SA/Wa 1171/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6181 Zajęcie nieruchomości i wejście na nieruchomość, w tym pod autostradę
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Budownictwa
Data:
2010-06-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka Miernik /sprawozdawca/Emilia Lewandowska /przewodniczący/Przemysław Żmich

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Emilia Lewandowska Sędziowie Sędzia WSA Agnieszka Miernik (spr.) Sędzia WSA Przemysław Żmich Protokolant Zbigniew Dzierzęcki po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi J. O. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [..] kwietnia 2010 r. nr [..] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku