II SA/Ol 940/10 – Wyrok WSA w Olsztynie


Sygnatura:
6014 Rozbiórka budowli lub innego obiektu budowlanego, dokonanie oceny stanu technicznego obiektu, doprowadzenie obiektu do s
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Data:
2010-10-27
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Adam Matuszak /przewodniczący/S. Irena Szczepkowska /sprawozdawca/Tadeusz Lipiński

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Matuszak Sędziowie Sędzia WSA Irena Szczepkowska (spr.) Sędzia WSA Tadeusz Lipiński Protokolant Małgorzata Krajewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi E. W. i T. W. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia "[…]", Nr "[…]" w przedmiocie rozbiórki wiaty i pergoli ogrodowej oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku