I SA/Sz 643/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6110 Podatek od towarów i usług
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-08-20
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alicja Polańska
Anna Sokołowska /sprawozdawca/
Marian Jaździński /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Marian Jaździński, Sędziowie Sędzia WSA Alicja Polańska,, Sędzia WSA Anna Sokołowska (spr.), Protokolant Edyta Wójtowicz, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi B. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia […] nr […] w przedmiocie zaliczenia nadpłaty w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oraz styczeń, luty, maj, sierpień i wrzesień 2006 r. na poczet zaległości w podatku od towarów i usług za marzec, kwiecień, czerwiec, październik 2006 r. wraz z odsetkami oddala skargę

Uzasadnienie wyroku