II SA/Sz 992/09 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6136 Ochrona przyrody
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-28
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Barbara Gebel
Marzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Barbara Gebel, Sędziowie Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.),, Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda, Protokolant Joanna Białas-Gołąb, po rozpoznaniu w Wydziale na rozprawie w dniu 4 listopada 2009r. sprawy ze skargi E. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie zezwolenia na usunięcie drzew oddala skargę

Uzasadnienie wyroku