I SA/Go 1175/10 – Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp.


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:
Administracyjne postępowanieDostęp do informacji publicznejInne
Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-11-22
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp.
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Alina RzepeckaAnna Juszczyk – WiśniewskaDariusz Skupień /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Dariusz Skupień (spr.) Sędziowie Sędzia WSA Anna Juszczyk-Wiśniewska Sędzia WSA Alina Rzepecka Protokolant Sekretarz sądowy Danuta Chorabik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi Klubu Sportowego […] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2010r. oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku