III SA/Wr 322/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6050 Obowiązek meldunkowy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-06-03
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Anna Moskała
Jerzy Strzebinczyk /sprawozdawca/
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak Sędziowie Sędzia NSA Anna Moskała Sędzia WSA Jerzy Strzebinczyk (sprawozdawca) Protokolant Ewa Bogulak po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi E M na decyzję Wojewody D z dnia […] r., Nr […] w przedmiocie wymeldowania oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku