I SA/Wr 1387/09 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2009-08-17
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Anetta Chołuj
Ireneusz Dukiel /przewodniczący sprawozdawca/
Maria Tkacz-Rutkowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ireneusz Dukiel (sprawozdawca), Sędziowie Sędzia WSA Maria Tkacz-Rutkowska, Sędzia WSA Anetta Chołuj, Protokolant Katarzyna Wilczek, po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2009 r. we Wrocławiu na rozprawie sprawy ze skargi […]SA we W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia […]r. nr […] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2004 r. oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku