II SA/Bd 829/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6412 Rozstrzygnięcia nadzorcze dotyczące powiatu; skargi organów powiatu na czynności nadzorcze
6269 Inne o symbolu podstawowym 626
Hasła tematyczne:
Samorząd terytorialny
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-09-14
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik
Małgorzata Włodarska
Wojciech Jarzembski /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi Wójta Gminy Białe Błota na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2009r. r. nr 19/2009 dotyczące zarządzenia Wójta Gminy Białe Błota z dnia 23 czerwca 2009r. nr 288 w przedmiocie odwołania Dyrektora Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku