II SA/Bd 880/09 – Wyrok WSA w Bydgoszczy


Sygnatura:
6180 Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę
Hasła tematyczne:
Gospodarka gruntami
Skarżony organ:
Wojewoda
Data:
2009-10-05
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Grażyna Malinowska-Wasik /sprawozdawca/
Małgorzata Włodarska
Wojciech Jarzembski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Wojciech Jarzembski Sędziowie: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska Sędzia WSA Grażyna Malinowska-Wasik (spr.) Protokolant Katarzyna Kloska po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 19 listopada 2009r. sprawy ze skargi Z. B.syndyka masy upadłości Z. G. na decyzję Wojewody […] z dnia […] sierpnia 2009 r. nr […] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość przeznaczoną pod drogę publiczną oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku