I SA/Op 300/09 – Wyrok WSA w Opolu


Sygnatura:
6114 Podatek od spadków i darowizn
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-06-26
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Kuczyńska /sprawozdawca/
Marta Wojciechowska /przewodniczący/
Marzena Łozowska

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska (spr.) Sędzia WSA Marzena Łozowska Protokolant starszy sekretarz sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 13 maja 2009 r., […] w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania podatkowego w podatku od spadku z tytułu sporządzonego operatu szacunkowego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku