I SA/Op 438/09 – Wyrok WSA w Opolu


Sygnatura:
6119 Inne o symbolu podstawowym 611
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Dyrektor Izby Skarbowej
Data:
2009-09-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Joanna Kuczyńska
Marta Wojciechowska /przewodniczący/
Marzena Łozowska /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marta Wojciechowska Sędziowie Sędzia NSA Joanna Kuczyńska Sędzia WSA Marzena Łozowska (spr.) Protokolant starszy sekretarz sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 listopada 2009 r. sprawy ze skargi "A" Spółka z o. o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 sierpnia 2009 r., nr […] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie umorzenia postępowania kontrolnego i umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem strony oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku