VIII SA/Wa 902/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6153 Warunki zabudowy  terenu
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-09-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Cezary KosternaIwona Owsińska-Gwiazda /przewodniczący/Leszek Kobylski /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Iwona Owsińska-Gwiazda, Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna, Sędzia WSA Leszek Kobylski /sprawozdawca/, Protokolant referent stażysta Małgorzata Domagalska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi P. T. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w R. z dnia […] lipca 2010 r. nr […] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku