III SAB/Wr 27/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6550
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Data:
2010-10-25
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący/Małgorzata Malinowska-Grakowicz /sprawozdawca/Marcin Miemiec

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankowska – Szostak, Małgorzata Malinowska – Grakowicz (sprawozdawca), Sędzia WSA Marcin Miemiec, Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi J. G. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego T. G. na bezczynność Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w O. w przedmiocie nierozpoznania wniosku o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za 2009 rok oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku