III SA/Wr 699/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-09-30
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący/Małgorzata Malinowska-GrakowiczMarcin Miemiec /sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Sędziowie Sędzia WSA Magdalena Jankowska – Szostak, Sędzia WSA Małgorzata Malinowska – Grakowicz, Marcin Miemiec (sprawozdawca), Protokolant Halina Rosłan, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 28 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi I. i B. H. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia […] r. nr […] w przedmiocie ustalenia zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości za 2005 rok oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku