III SA/Lu 528/10 – Wyrok WSA w Lublinie


Sygnatura:
6037 Transport drogowy i przewozy
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-12-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Ewa Ibrom /sprawozdawca/Jerzy DrwalJerzy Marcinowski /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Jerzy Marcinowski, Sędziowie Sędzia WSA Jerzy Drwal,, Sędzia WSA Ewa Ibrom (sprawozdawca), Protokolant Asystent sędziego Monika Kutarska, po rozpoznaniu w Wydziale III na rozprawie w dniu 17 maja 2011 r. sprawy ze skargi W. N. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia […] 2010 r. nr [..] w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oddala skargę

Uzasadnienie wyroku