II SA/Sz 926/10 – Wyrok WSA w Szczecinie


Sygnatura:
6139 Inne o symbolu podstawowym 613
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-10-18
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Elżbieta MakowskaMarzena Iwankiewicz /przewodniczący sprawozdawca/Mirosława Włodarczak-Siuda

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Marzena Iwankiewicz (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska,, Sędzia NSA Mirosława Włodarczak-Siuda, Protokolant Aneta Kukla, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 lutego 2011 r. sprawy ze skargi M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] r. nr […] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku