III SA/Wr 419/10 – Postanowienie WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6115 Podatki od nieruchomości
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-07-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Podjęto zawieszone postępowanie
Sędziowie:
Magdalena Jankowska-Szostak /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Magdalena Jankowska-Szostak po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2011 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A S.A. w W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w J. G. z dnia […] r. Nr […] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za 2007 rok na podstawie § 61 pkt 1 zarządzenia Prezesa Naczelnego Sadu Administracyjnego Nr 11 z dnia 27 listopada 2003 r. postanawia: podjąć zawieszone postępowanie.

Uzasadnienie wyroku