IV SAB/Wr 73/10 – Wyrok WSA we Wrocławiu


Sygnatura:
6329 Inne o symbolu podstawowym 632
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2010-12-23
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
Treść wyniku:
*Oddalono skargę
Sędziowie:
Alojzy WyszkowskiMałgorzata Masternak-Kubiak /sprawozdawca/Mirosława Rozbicka-Ostrowska /przewodniczący/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Mirosława Rozbicka-Ostrowska Sędziowie Sędzia WSA Małgorzata Masternak-Kubiak (spr.) Sędzia WSA Alojzy Wyszkowski Protokolant Krzysztof Caliński po rozpoznaniu w Wydziale IV na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi L. F. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. w przedmiocie załatwienia w terminie zażalenia oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku