II SA/Po 18/11 – Postanowienie WSA w Poznaniu


Sygnatura:
6160 Ochrona gruntów rolnych i leśnych
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Data:
2011-01-10
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu
Treść wyniku:
Połączono do wspólnego rozpoznania
Sędziowie:
Elwira Brychcy /przewodniczący sprawozdawca/

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Elwira Brychcy po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji; postanawia na podstawie art. 111 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) połączyć sprawę o sygn. II SA/Po 18/11 ze skargi Towarzystwa Budownictwa Społecznego spółka z o.o. z siedzibą w K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […] ze sprawami ze skarg tej samej spółki na: – decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […] Nr […], prowadzoną pod sygn. akt II SA/Po 19/11, – na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], Nr […], prowadzoną pod sygn. II SA/Po 20/11, – na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], Nr […], prowadzoną pod sygn. II SA/Po 21/11, – na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia […], Nr […], prowadzoną pod sygn. II SA/Po 22/10, w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygn. II SA/Po 18/11. /-/ E.Brychcy

Uzasadnienie wyroku