I SA/Wa 1756/10 – Wyrok WSA w Warszawie


Sygnatura:
6365 Inne zezwolenia, zgody i nakazy z zakresu ochrony zabytków
Hasła tematyczne:

Skarżony organ:
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Data:
2010-09-01
Sąd:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Treść wyniku:
Oddalono skargę
Sędziowie:
Agnieszka MiernikElżbieta Sobielarska /przewodniczący sprawozdawca/Joanna Skiba

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Elżbieta Sobielarska (spr.) Sędziowie: Sędzia WSA Agnieszka Miernik Sędzia WSA Joanna Skiba Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Krynicka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lutego 2011 r. sprawy ze skargi Gminy K. na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia […] czerwca 2010 r. nr […] w przedmiocie odmowy zmiany decyzji oddala skargę.

Uzasadnienie wyroku